About us


Šis tekstas jau yra EN kalboje —— VšĮ ,,Genius Arts” yra ne pelno siekianti organizacija, veikianti menų, kultūros, švietimo, leidybos, konsultavimo ir kitose panašiose srityse bei viešai teikianti šių sričių paslaugas visuomenei.
Mūsų tikslai: organizuoti, konsultuoti ir administruoti edukacines, menines ir mokslines iniciatyvas bei kitas veiklas; skatinti meno, mokslo bei visuomenės kultūrinį švietimą; skatinti profesionalaus meno sklaidą bei visuomenės kultūrinį švietimą. O pats svarbiausias mūsų įstaigos tikslas — rūpintis talentingų jaunų žmonių koncertais, jų įrašais, meninės veiklos sklaida ir efektyvumu miestui, Lietuvai ir visai mūsų visuomenei.